Jakov Vetma

0 komentara

Rezovi nisu reforme

alan-ford

U nedostatku kvalitetnih argumenata, a za koje bi trebalo imati više znanja i volje, često se riječ reforma zamjenjuje drugom, zvučnijom riječju – rezovi.

Konstantno ponavljanje jedne te iste fraze dovodi do uopćenog dojma da se samo i isključivo rezovima može nešto učiniti u našoj državi. Pritom su svi za rezanje svega. Dok se ne dirate u moje.

S obzirom na dužnost koju obnašam, svojim ponajprije smatram Općinu Klis i prihode koji se iz godine u godinu režu. No, što zapravo režemo?

Općinski proračun puni se dijelom poreza na dohodak građana koji trebaju znati što se dalje događa s njihovim novcem. Općina Klis,kao i ostale jedinice lokalne samouprave, sufinancira troškove vrtića, javnog prijevoza, odvoza komunalnog otpada, financira troškove javne rasvjete, održavanje i izgradnju groblja, održavanje domova kulture, izgradnju cesta… I već smo na pola ovog nabrajanja prešli ukupan prihod od dijela poreza na dohodak, tj. onog dijela kojeg građani izdvajaju za Općinu Klis. A slijede i mnogi daljnji troškovi poput vatrogastva, udruga u sportu i kulturi, stipendija za učenike i studente, kupovina udžbenika, sufinanciranje ogrjeva, socijalna pomoć najugroženijima. Naravno, naši sugrađani s pravom očekuju i da se radi na daljnjem razvoju na svim poljima, u svih 14 mjesnih odbora. Ovi podaci izdataka građana u korist jedinica lokalne samouprave su transparentni i provjerljivi. Zna se točno u koju svrhu svaka kuna iz plaće ide. A ide opet natrag građanima.

Kada se govori u rezanju u lokalnoj samoupravi, važno je znati što se želi rezati. Što bismo, od gore navedenih stvari, zapravo trebali ukidati? Mislim da je sve važno i da jedno bez drugog ne tvori ozbiljnu lokalnu zajednicu i ugodno mjesto za život, od onih najmanjih do najstarijih.

S druge strane, znaju li građani što se financira iz ostalih troškova unutar bruto plaće svakog radnika? Iz svih troškova koje plaćamo u državni proračun? Kamo odlazi PDV kojeg svakodnevno plaćamo u jako visokom iznosu? Kamo odlaze sredstva za zdravstveni doprinos iz svake plaće? Na ovu i ovakvu uslugu u zdravstvu? Možemo i o cijeni goriva koja je još uvijek jako visoka iako je razlog tomu (visoka cijena barela nafte) davno nestao. Kamo odlaze sva ta sredstva?

Reforme označavaju promjenu modela. One su nužne i dobrodošle. Racionalizacija i odgovorno raspolaganje financijama su pretpostavka kvalitetnog funkcioniranja svake zajednice. Međutim, rezanje kao uvođenje reda bez jasnog cilja i često bez učinka (sjetimo se samo porezne presije, a manje uprihođenog PDVa) ne smije biti jedini model.

U konačnici, kome treba rezati? Odgovor je negdje gore u tekstu.

Komentiranje