Jakov Vetma

0 komentara

Izjava o visini i izvoru vlastitih sredstava u predizbornoj kampanji za izbor načelnika Općine Klis

jakov-face-head

U skladu s odredbama članka 13. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i Izborne promidžbe prilažem

Izjavu o visini i izvoru vlastitih sredstava u predizbornoj kampanji za izbore načelnika Općine Klis

Financijsko izvješće predizborne kampanje za period od 5. – 12. svibnja 2017. godine

Završno financijsko izvješće 

Komentiranje