Jakov Vetma

0 komentara

Projekti kulturne baštine na području Općine Klis planirani u 2018. godini

ic-klis

Interpretacijski centar faza II, Opremanje centra multimedijalnom opremom

Izrada i postavljanje holograma (živa povijest), postavljanje sustava projekcije na strop i bočne zidove (3d vizualizacije), nabava 2 LCD zaslona koja će sadržavati ponudu Općine Klis.

Ministarstvo turizma

Vrijednost projekta iznosi 548.250,00 kuna

 • – – – – –

Uklanjanje vegetacijskog bilja sa tvrđave Klis

Zaštita tvrđave od vizualne i fizičke degradacije koja podrazumijeva kemijsko i mehaničko tretiranje biljnih vrsta u 4 ciklusa (ovisno o dobima rasta pojedinih vrsta). Aktivnost obuhvaća površinu od 9.500 m2 (unutarnje i vanjske zidine).

Ministarstvo kulture

Vrijednost projekta iznosi 1.061.642,31 kuna

 • – – – – –

Program pripreme lokalnih razvojnih projekata za ESI fodnove – Krajobrazno uređenje arheološkog parka Kliških tvrđava

Izrada projektne dokumentacije za: Geodetski projekt za parkiralište, parkiralište u centru naselja s okretištem za autobus i oko Općine,  uređenje klanca i  padina tvrđava Klis i Mihovilovići, uređenje dijelova grada u centru naselja s križnim putem, uređenje arheoloških parkova: A. Megdan  B. Podgrađe, izmjena postojećih instalacija javne rasvjete, arheološki pregled terena.

RERA za MRRFEU

Vrijednost projekta iznosi 1.000.000,00 kuna

 • – – – – –

Program pripreme lokalnih razvojnih projekata za ESI fodnove – Poučne staze Klisa

Izrada projektne dokumentacije za: Arheološki pregled terena (čišćenje i konzervacija trase na mjestima gdje su sačuvani originalni dijelovi staze i spurili), konzervatorski elaborat, obnova antičkih i srednjovjekovnih puteva s odmorištima, vidikovcima i rubnim uređenjem, izgradnja mostića i uređenje lijeve obale Ilijinog potoka, prezentacija arheoloških lokaliteta i puteva naselja Klisa i okolice.

RERA za MRRFEU

Vrijednost projekta iznosi 925.000,00 kuna

 • – – – – –

Umjetnost i kultura za mlade

Nabava IKT opreme, nabava instrumenata, održavanje individualnih edukativnih radionica prema vrsti instrumenta, radionice o hrvatskim skladateljima i autohtonoj glazbi, etide-tehničke vježbe, radionice o mediteranskim autorima, nastupi u lokalnoj i široj zajednici te u inozemstvu, izrada i održavanje digitalnih sadržaja, promotivnih materijala te zakup medija, plaća za voditelja projekta.

Ministarstvo kulture

Vrijednost projekta iznosi 614.020,76 kuna

 • – – – – –

Bunari Korušce

Izrada dokumentacije: konzervatorski elaborat, snimak postojećeg stanja i elaborat, glavni izvedbeni projekt

Građevinski radovi: čišćenje vidljivih zidova i tretiranje herbicidnim sredstvima, prikupljanje i deponiranje materijala.

Restauratorski radoviarheološki nadzor, izvještaj arheologa

Ministarstvo kulture

Vrijednost projekta iznosi 76.ooo,00 kuna

 • – – – – –

Dodatni konzervatorski radovi na tvrđavi Klis

Daljnja arheološko-konzervatorska istraživanja i turistička prezentacija istih (prostor između Providurova stana i nove barutane, te prostor zapadno od crkve Sv. Vida

Ministarstvo kulture

Vrijednost projekta iznosi 500.ooo,00 kuna

 • – – – – –

Izgradnja montažnog amfiteatra

Postavljanje ljetne pozornice, gledalište i kompletna tehnička opremljenost

ITU (Urbana aglomeracija)

Vrijednost projekta iznosi 6.700.ooo,00 kuna

 • – – – – –

Prekogranična suradnja, projekt: Fortress ReInvented

1. Digitalni sadržaji na Tvrđavi Klis 2. Početno istraživanje i proizvodnja audio sadržaja za audio vodiče (razvoj scenarija posjeta za produkciju audio sadržaja vodiča), 3. Digitnalna oprema za Tvrđavu Klis (2x VR slušalica i VR ready PC; 2x 3D projektor za mapiranje), 4. Oprema za tvrđavu – Reality window(uključuje 1 vanjsku mrežnu kameru za live stream i 1xtouch zaslon, trošak vanjske kamere (kamera za mrežnu kupolu), 5. Oprema za Info point (postavljanje  kioska  digitalnog zaslona zaslona visoke kvalitete, kako bi se promovirala tvrđava, projekt i partneri. 6.  Oprema za inovativni audio vodič (Cijena uključuje 25 tableta, 1 ormar s ugrađenim instalacijama za pohranu tableta, 25 slušalica i 15 iBeacon odašiljača u PVC vodootpornom kućištu, izrađenoj za dugotrajnu uporabu na unutarnjoj i vanjskoj površini, s tri seta baterija.

Agencija za regionalni razvoj RH

Vrijednost projekta iznosi 1.664.034,21 kuna

 • – – – – –

Javna rasvjeta na Tvrđavi Klis

Postavljanje niskonaponske i elektroničko-komunikacijske instalacije, te instalacija javne rasvjete na objektu

ITU mehanizam (Urbana aglomeracija)

Vrijednost projekta iznosi 3.500,00 kuna

 • – – – – –

Revitalizacija Tvrđave Klis kroz suradnju sa udrugama civilnog sektora s područja Općine Klis

Revitalizacija fortifikacije koja podrazumijeva aktivno sudjelovanje udruga iz područja kulture u poboljšanju turističke i kulturne ponude Općine Klis.

Ministarstvo kulture

Vrijednost projekta iznosi 1.000,00 kuna

 • – – – – –

Ukupna vrijednost svih projekata iznosi 17.588.947,28 kuna

 

Komentiranje