Jakov Vetma

0 komentara

Čišćenje i uređenje potoka, česmi, bunara…

Na sastanku čelnika Općine Klis i predstavnika Hrvatskih
voda-VGO iz Splita dogovorena su tri projekta na području Klisa:

  1. U tijeku je uređenje i čišćenje potoka i vodopada u Klis Varošu, podno česme Tri kralja a uskoro očekujemo i uređenje same česme.
  2. Postojeća biciklistička staza kroz kliško polje će se uzvodno potokom produžiti do ispod Vetmića mosta i urediti.
  3. Uređenje Bađane
    Za zagorski dio Općine se priprema popis bunara i čatrnja s čistimimovinsko pravnim odnosima nakon čega će se krenuti u realizaciju prioriteta.

Komentiranje