Jakov Vetma

0 komentara

Knežev dvor – nova turistička ponuda na tvrđavi Klis

Obnovom Kneževog dvora i otvorenjem centra za posjetitelje 2016. godine, nakon dugo vremena, na tvrđavi Klis stvoren je kvalitetan turistički sadržaj. U centru su izloženi arheološki nalazi i interaktivni multimedijski sadržaji.

Komentiranje