Jakov Vetma

0 komentara

Pristupni put i novi sadržaji na Rajčicama

U tijeku su radovi na bunarima Rajčice. Boćalište, roštilj, stolovi, uređenje puta i parkinga, sve financirano u 100% iznosu iz EU fondova. Bit će to pravo izletište.

Komentiranje